Dodatkowa pomoc dla naszych sportowców

Przygotowanie do egzaminów językowych

psu-motoryka

Przygotowanie motoryczne

Przygotowanie mentalne

Przygotowanie żywieniowe

Social media
presence (NIL)

Profesjonalna kariera sportowca po collegu

Kariera zawodowa:
Praca lub praktyki

Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych usług